Αύγουστος 2020 Μηναία ανασκόπηση – Έκρηξη στην Βυρητό – Με μάσκες στα σχολεία – Επέστρεψε το Crew Dragon | SimplerMinds

Τα θέματα που αναφέρθηκαν στο επεισόδιο:


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Connect with our podcast

Also available on